2019-05-14_04-32_410.jpg

KVIK – นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์

Kvik ตระหนักอย่างลึกซึ้งถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า จึงได้มี "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้ขึ้นเพื่ออธิบายวิธีการที่เราใช้รวบรวม เก็บ ประมวลผล เปิดเผย และโอน "ข้อมูลส่วนบุคคล" ของคุณ เมื่อคุณเยี่ยมชม "เว็บไซต์" หรือใช้ "บริการ" ของเรา

และจะไม่มีผลกับเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม รวมถึงเว็บไซต์หรือผู้ใช้บริการเว็บไซต์ Kvik คนอื่นๆ

บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายและโครงสร้างระบบที่ครอบคลุมโดยมีใจความดังต่อไปนี้ และโปรด "ติดต่อเรา" ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งไม่ได้ระบุไว้ใน "นโยบายความเป็นส่วนตัว"

1. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง

คุณจะได้รับแจ้งก่อนทำการรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมได้อาจจะเป็นชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดธนาคาร เป็นต้น

ข้อมูลบางอย่างที่เราจะขอจากคุณเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้สำหรับการใช้บริการ และ / หรือ ผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ของเราโดยแบบฟอร์มที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ถ้าเป็นข้อมูลที่ร้องขอจะมีเครื่องหมายดอกจัน (*) แบบนี้ หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นกับเรา คุณอาจไม่มีสิทธิ์ใช้บริการหรือรับผลิตภัณฑ์

และหากคุณส่งข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณเอง เราขอแนะนำให้คุณแจ้งให้บุคคลอื่นทราบก่อน (อาจเป็นแบบลายลักษณ์อักษร)

2. วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เรารวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบริการ และวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านล่าง เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อบังคับของเราและเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่กฎหมายกำหนดถ้าอยู่ในความต้องการทางธุรกิจที่ถูกกฎหมายของเราและไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย

ตามสัญญานี้ เราจะรวบรวม และใช้เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการพัฒนา การผลิต การขาย การตลาด และการดูแลรักษาที่เกี่ยวข้องกับบริการผลิตภัณฑ์ชุดครัว ห้องน้ำ และตู้เสื้อผ้าของคุณ - หากคุณได้รับความยินยอมล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้งาน เช่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยสมัครรับจดหมายข่าวสารของเราบนเว็บไซต์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด และการขาย หากคุณได้นัดหมายการประชุมกับเราทางออนไลน์ หากมีข้อเสนอหรือคำแนะนำเราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อเข้าสู่การค้าขายบนพื้นฐานของข้อเสนอนี้หรือส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อ นอกจากนี้เรายังสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับการตลาด และการโฆษณากับผู้อื่นๆ และสำหรับการขายผลิตภัณฑ์หรือการบริการของพวกผลิตภัณฑ์ และบริการอื่นๆ ที่หลากหลายของเรา

การนัดหมาย

ในแบบฟอร์มของคุณจะมีข้อมูลส่วนตัวที่เราจะสามารถทำการนัดหมายเกี่ยวกับหัวข้อชุดครัว ห้องน้ำหรือตู้เสื้อผ้า นี่คือหลักเกณฑ์ทางกฎหมายสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

เราจำเป็นต้องมีขั้นตอนขอข้อมูลส่วนบุคคลในแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกจดหมายข่าวที่คุณยื่น นี่คือหลักเกณฑ์ทางกฎหมายสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

แบบฟอร์มการติดต่อสำหรับแฟรนไชส์

เราจำเป็นต้องมีขั้นตอนขอข้อมูลส่วนบุคคลในแบบฟอร์มที่คุณยื่นสำหรับการติดต่อกับแฟรนไชส์ เพื่อดำเนินการต่อคำร้องขอของคุณ นี่คือหลักเกณฑ์ทางกฎหมายสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

การซื้อสินค้า และ / หรือการบริการ

เราจำเป็นต้องดำเนินการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณยื่น เพื่อเป็นการพัฒนา การผลิต การขาย การตลาด และการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับชุดครัว ห้องน้ำ และตู้เสื้อผ้าหรือสำหรับการบริการ และขายผลิตภัณฑ์ออนไลน์

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อจัดเก็บและติดตามข้อมูลเพื่อจดจำคุณในฐานะผู้ใช้บนเว็บไซต์ของเรา อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้นโยบายคุกกี้ของเรา

เราจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลของคุณ โดยต้องได้รับการยินยอมจากคุณก่อน คุณสามารถค้นหาเงื่อนไขในการยินยอมของคุณได้ใน 4 หัวข้อด้านล่างนี้

Kvik ได้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

  • เพื่อขับเคลื่อน ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้เว็บไซต์ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ปรับปรุงการบริการของบริษัท ช่วยทำให้โฆษณาที่คุณเห็นออนไลน์มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคุณและความสนใจของคุณมากยิ่งขึ้น
  • เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ

3. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ภายใต้สถานการณ์บางอย่างและภายใต้กฎหมาย อาจจะจำเป็นต่อการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลต่อเจ้าหน้าที่รัฐ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินการหรือป้องกันสิทธิตามกฎหมายของเรา เราลงนามในข้อตกลงการรวบรวมข้อมูลพร้อมตัวควบคุมข้อมูลที่รักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

นอกจากนี้ เราใช้ตัวประมวลผลย่อยเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณยื่นไปยังเว็บไซต์ของเรา

เรามีบุคคลที่สามจะจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลของคุณแทนเรา แต่หลังจากที่ลงนามในข้อตกลงตามมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว (ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลถูกจัดเก็บและรวบรวมไว้อย่างปลอดภัย เราจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ให้กับบุคคลที่สามหากไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ ด้วย GDPR ซึ่งเป็นกฎหมายของสหภาพยุโรปว่าด้วยมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล)

บุคคลที่สาม การตลาด และกฎหมายเกี่ยวข้องกับการขาย ผู้จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลของคุณแทนเรา แต่หลังจากที่ลงนามในข้อตกลงตามมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการพัฒนา การผลิต การขาย การตลาด และการปรุงการบริการ และผลิตภัณฑ์ชุดครัว ห้องน้ำ และตู้เสื้อผ้าของเราเท่านั้น เช่นเดียวกับบุคคลที่สามที่จัดเก็บ และ / หรือ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแทนเรา เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่จำเป็นของคุณได้มีการลงนามตกลงยินยอมแล้ว

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ ยกเว้นตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และเราจะไม่จำหน่ายข้อมูลในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

4. การยินยอม

ในการใช้เว็บไซต์นี้ คุณยินยอมให้มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เมื่อคุณสมัครรับจดหมายข่าวของเรา ที่รวมอยู่ในข้อ 2 ด้านบน

คุณสามารถเพิกถอนหรือแก้ไขได้ทุกเมื่อสำหรับความยินยอมของคุณในการอนุญาตให้เราใช้คุกกี้

หากคุณเพิกถอนการยินยอมของคุณ เราจะยุติการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่ว่าเรามีสิทธิ์ หรือหน้าที่ในการดำเนินการตามกฎหมายอื่น รวมถึงภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับในกฎหมายปัจจุบัน

และการเพิกถอนความยินยอมของคุณจะไม่ส่งผลกระทบต่อการรักษาตามกฎหมายก่อนการเพิกถอนความยินยอม

นอกจากนี้ ในการเพิกถอนคำยินยอมของคุณ คุณจะไม่สามารถใช้บริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่พบในเว็บไซต์นี้ได้

5. ระยะเวลาการจัดเก็บรักษา

เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อเราไม่ต้องการจัดเก็บข้อมูลอีกต่อไป เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ข้างต้นอย่างน้อยหนึ่งข้อ อย่างไรก็ตามข้อมูลของคุณอาจถูกใช้และจัดเก็บเป็นระยะเวลานานในรูปแบบที่ไม่เปิดเผย หรือในตอนที่เราจำเป็นที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย

6. ความมั่นคงปลอดภัย

เราได้ดำเนินการทางเทคนิคที่เหมาะสม และใช้มาตรการขององค์กรเพื่อให้เกิดระดับความปลอดภัย ดังนั้นเราจึงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องคุณภาพ และความมั่นคงของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

7. สิทธิ์ของคุณ

คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราดำเนินการภายใต้ข้อยกเว้นทางกฎหมายบางประการ

นอกจากนี้ คุณสามารถคัดค้านการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพิ่มเติม อีกทั้งคุณยังมีสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

เราจะทำการลบหรือแก้ไขข้อมูลใดๆ ที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลเก่าเกินไป เนื่องจากเวลาที่ผ่านไปมันถูกเก็บไว้ในระหว่างที่เรามีข้อมูลอื่นมาเพิ่ม

หากคุณยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรแก่เรา เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเร็วที่สุด มีข้อยกเว้น ถ้าเรามีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการดำเนินการต่อ เช่น ถ้าการปฏิบัตินั้นจำเป็นต้องจัดทำ การดำเนินการหรือปฏิเสธที่เกี่ยวกับข้อเรียกร้องทางกฎหมายหรือมีความจำเป็นสำหรับประสิทธิภาพที่ได้ทำสัญญาตกลงกับคุณไว้

ในบางสถานการณ์ คุณอาจขอให้เราส่งข้อมูลสรุปของคุณตามโครงสร้างรูปแบบที่ใช้กันทั่วไป ที่สามารถอ่านได้ ไปยังตัวควบคุมข้อมูลตัวอื่น

เพื่อให้คุณสามารถใช้สิทธิ์ที่กล่าวถึงข้างต้นได้ โปรดติดต่อเราที่ข้อมูลติดต่อในข้อที่ 10

สำหรับคำขอดังกล่าว กรุณาให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเราเพื่อให้เราสามารถดำเนินการตามคำขอของคุณรวมถึงชื่อจริงและอีเมล์ของคุณ เพื่อระบุตัวตนของคุณ เราจะตอบรับคำขอของคุณโดยเร็วที่สุดภายในระยะเวลาหนึ่งเดือน

หากคุณไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการด้านข้อมูลส่วนบุคคลของเรา จำไว้ว่าคุณสามารถร้องเรียนกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูล Data Protection Authority ในเดนมาร์ก, ในหมู่เกาะแฟโร และในไอซ์แลนด์ได้

8. การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์ของเราอาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ หรือไปยังเว็บไซต์ที่ฝังซ้อนไว้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ของ บริษัทอื่น (เว็บไซต์บุคคลที่สาม) หรือการปฏิบัติของบริษัทเหล่านั้นที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์บุคคลที่สามคุณควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคล และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในอนาคต เช่นการเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติทางกฎหมาย การแนะนำเทคโนโลยีใหม่ การแนะนำบริการใหม่ การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ เป็นต้น หรือทำการอัพเดต อัพเกรดใหม่

10. การแก้ไขข้อมูล, การยกเลิกการให้บริการ เป็นต้น

ถ้าคุณต้องการอัพเดท แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการลงทะเบียนเกี่ยวกับคุณ หรือถ้าคุณไม่ต้องการรับข้อมูลจากเราอีกต่อไป หรือคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาติดต่อเราที่ mkt@kvik.com

11. ความรับผิดชอบ

เราจะรับผิดชอบความเสียหายโดยทางตรงเท่านั้น และ/หรือ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องใดๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ นอกเหนือจากการสูญเสียโดยตรงที่ได้รับการบันทึกไว้โดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง และจำกัด มูลค่ารวม และการขยายมูลค่าสูงสุดเป็น 1,000,000 DKK หากเป็นผู้จัดการในบริษัทที่ดำเนินการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และ/หรือ โดยเจตนา ก็ไม่สามารถยกเลิกโทษที่จะได้รับนี้ได้เช่นกัน

12. ข้อพิพาท

ข้อพิพาททั้งหมดในกรณีนี้อยู่ภายใต้กฎหมาย และอำนาจของศาลเดนมาร์ก

Yours sincerely, 
Kvik A / S 
Stentoftvej 1 
7480 Vildbjerg 
Phone + 45 72 11 70 00 
Email mkt@kvik.com